دستكش صنعتي گل كار
به عنوان دستكش كار جهت استفاده در كارهايي مانند : باغباني ، شست شوي خودرو و كارهاي ساختماني و كارخانجات ( بدون تماس با مواد شيميايي و حلال ميباشد . ) اين دستكش در سه اندازه متوسط ، بزرگ و خيلي بزرگ در رنگ هاي مشكي و آبي سير و سبز توليد ميگردد . دستكش داراي دو لايه لاتكس طبيعي و يك لايه رطوبت گير پودركتان بوده و طول آن حدود 30 سانتي متر و حداقل وزن هر جفت آن 93 گرم مي باشد . هر كارتن محتوي 15 جين و يا 180 جفت دستكش ميباشد