دستكش خانگي بلند گل پوش
دستكش ساق بلند يكرنگ (ب1) : اين دستكش خانگي محصول جديدي است كه در سه اندازه با رنگ هاي متنوع توليد مي گردد . اين دستكش داراي دو لايه لاتكس طبيعي و يك لايه رطوبت گير پودر كتان بوده و طول آن 37 سانتي متر و حداقل وزن هر جفت آن 83 گرم مي باشد . هر كارتن محتوي 15 جين و يا 180 جفت دستكش مي باشد .