دستكش خانگي گل پوش
اين دستكش از نوع متداول دستكش هاي خانگي بوده كه با طول حدود 32 سانتي متر و وزن هر جفت حداقل 75 گرم در سه سايز كوچك ، متوسط و بزرگ و در رنگهاي متنوع و جديد با دو لايه لاتكس طبيعي و يك لايه رطوبت گير از پودر كتان توليد مي گردد . هر كارتن محتوي 18 جين و يا 216 جفت دستكش مي باشد