1-آدرس دفتر مركزي :


تهران خيابان پاسداران نبش بهستان سوم پلاك 348 طبقه يك

تلفن : 22541320-021 ( 10 خط )

فكس : 22565450-021

2-آدرس كارخانه :

اشتهارد جاده بوئين زهرا شهرك صنعتي اشتهارد فاز يك قطعه 606

تلفن : 3و3442-0261777 4250-0261777

فکس : 4249-0261777

3-آدرس وب سايت :

Website:www.golpoosh.com

4-پست الكترونيك :

Email :info@golpoosh.com & sales@golpoosh.com