تماس با ماکاشان، شهرک صنعتی راوند، بلوار 10 جنوبی.

تلفن: 55535256-031

تلفن: 55535255-031

همراه: 3441694-0912

همراه: 1242874-0912

ایمیل : info@golpoosh-co.ir